{:en}

PNNPK company develops and produces sensors and systems for navigation, stabilisation and orientation of moving objects. The company is one of the leading suppliers in the market of navigation devices in Russia.

The institute is engaged in mathematical and physical modelling of deformation processes, destruction and abnormal behavior of solid states considering temperature, time conditions and effects, chemical transformations in materials, issues of turbulence and other factors.


Parma Technologies Group develops custom software, cloud services and elaborates application systems with the technologies of data integration, artificial intelligence and machine learning. Parma Technologies Group also trains system users and provides the full cycle of software development and technical support services.

{:}{:ru}

Публичное акционерное общество «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПАО «ПНППК») занимается разработкой и производством датчиков и систем для навигации, стабилизации и ориентации различного рода подвижных объектов. Это один из ведущих российских поставщиков навигационных приборов и систем.

Область научных интересов института включает математическое и физическое моделирование процессов деформирования, разрушения и аномального поведения твердых тел с учетом температурно-временных эффектов, проблемы гидродинамической устойчивости и турбулентности: вынужденные течения, конвекция; физико-химическая гидродинамика полимеров, суспензий и магнитных жидкостей.


Главным направлением деятельности группы компаний PARMA Technologies Group является разработка заказного программного обеспечения. Группа компаний разрабатывает прикладные системы с применением технологий интеграции и обработки больших массивов данных, искусственного интеллекта и машинного обучения, создает облачные сервисы. Компания полностью обеспечивает цикл разработки программных комплексов, обучает пользователей систем, предоставляет услуги технической поддержки

{:}{:am}

PNPPK ընկերությունը զարգացնում և արտադրում է շարժիչ օբյեկտների նավիգացիայի, կայունացման և կողմնորոշման համար սենսորներ և համակարգեր: Ընկերությունը Ռուսաստանում առաջատար մատակարարներից է նավիգացիոն սարքերի շուկայում:

Ինստիտուտը զբաղվում է կոշտ մարմինների դեֆորմացիայի պրոցեսների, քայքայման և անոմալ վարքի մաթեմատիկական և ֆիզիկական մոդելավորմամբ` հաշվի առնելով ջերմաստիճանի և ժամանակի պայմաններն ու ազդեցությունը, նյութերի քիմիական վերափոխումները, տուրբուլենտության խնդիրները և այլ գործոններ:


«Parma Technologies Group»-ը մշակում է հարմարեցված ծրագրակազմ, «ամպային» ծառայություններ և մշակում է կիրառական համակարգեր տվյալների ինտեգրման, արհեստական ինտելեկտի և մեքենայական ուսուցման տեխնոլոգիաներով: «Parma Technologies Group»-ը նաև վերապատրաստում է համակարգի օգտատերերին և ապահովում է ծրագրակազմի մշակման և տեխնիկական աջակցության ծառայությունների ամբողջական ցիկլը:

{:}