{:en}
1. List of WBL integrated curricula in Armenian and Russian consortium universities
2. Template for WBL Integrated Curriculum

Curricula Analysis


TvSU

DSTU

PSU

GSU

BSU

NUACA

Roshydromet ATI


Description of Integrated Curricula


TvSU

DSTU

PSU

GSU

BSU

NUACA

Roshydromet ATI


{:}{:ru}
1. Список программ с применением WBL-технологий в Армянских и Российских вузах консорциума 
2. Шаблон для описания программы с применением WBL-технологий 

Анализ учебных програм


ТвГУ

ДГТУ

ПГНИУ

ГГУ

ГУ им. Брюсова

НУАСА

Росгидромет ИПК


Рабочая программа (с применением WBL технологий)


ТвГУ

ДГТУ

ПГНИУ

ГГУ

ГУ им. Брюсова

НУАСА

Росгидромет ИПК

{:}{:am}
1. WBL տեխնոլոգիաները Հայաստանի և Ռուսաստանի բուհերի կոնսորցիումում 
2. WBL տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ ծրագիր նկարագրելու ձևանմուշ

Ուսումնական պլանի վերլուծություն


ՏվՊՀ

ԴՊՏՀ

ՊՊՀ

ԳՊՀ

ԲՊՀ

ՃՇՀԱՀ

Ռոոսհիդրոմետ ՈԲԻ


Աշխատանքային ծրագիր (WBL տեխնոլոգիաների կիրառմամբ)


ՏվՊՀ

ԴՊՏՀ

ՊՊՀ

ԳՊՀ

ԲՊՀ

ՃՇՀԱՀ

Ռոոսհիդրոմետ ՈԲԻ

{:}