{:en}

On July 31, 2020 representatives of consortium universities met online to discuss project progress.  The meeting started with project management issues covered by Liepaja University  – project Coordinator. In the frame of Dissemination issues DSTU updated partners on project website development: website structure, status of content collection, design, etc. It was agreed that for further creation of the website universities should provide the description of their partner-enterprises intended for piloting WBL framework. They should also provide materials for publishing press-releases and news at the website.  During the past period Partners have defined the range of WBL components available in their universities which would enable WBL framework implementation. During the meeting Partners agreed to finish the analysis of WBL opportunities at home universities and discuss the results during the next project meeting in August. The work plan timeline was also reviewed to foreground the next project activities. Thus in the forthcoming period Partners will concentrate on development and implementation of WBL curriculum and portfolios, WBL labs and Stakeholders Interaction Plan. Attention was drawn to necessity of Quality Plan verification and quality evaluation outcomes processing.       Photo Gallery


{:}{:ru}

31 июля 2020 года представители университетов консорциума встретились онлайн, чтобы обсудить ход реализации проекта. Встреча началась с вопросов менеджмента, которые осветил Лиепайский университет — координатор проекта. В рамках обсуждения вопросов по диссеминации, ДГТУ отчитался о разработке веб-сайта проекта (структуры, контента, дизайна). Было решено, что для дальнейшего создания веб-сайта университеты предоставят описание предприятий-партнеров, которые станут площадкой для пилотирования методологии обучения на рабочем месте (WBL). Они также предоставят материалы для публикации на сайте пресс-релизов и новостей. За прошедший период партнеры определили перечень компонентов WBL в своих вузах, которые станут основой для реализации WBL подхода. В ходе встречи партнеры договорились завершить анализ возможностей для внедрения WBL в своих университетах и ​​обсудить результаты на следующей встрече проекта в августе. Был также рассмотрен график выполнения рабочих пакетов и выделены первоочередные  мероприятия проекта. Таким образом, в предстоящий период партнеры сконцентрируются на разработке и внедрении учебных программ на основе подхода WBL, портфолио студентов, обучающихся на таких программах, WBL лабораторий и Плана взаимодействия со стейкхолдерами. Партнеры отметили необходимость утвердить План оценки качества проекта и проводить оценку уже имеющихся результатов согласно этому плану.Фотогалерея


{:}{:am}

2020-ի հուլիսի 31-ին կոնսորցիումի համալսարանների ներկայացուցիչները հանդիպեցին առցանց՝ քննարկելու նախագծի առաջընթացը: Հանդիպումը սկսվեց նախագծի կառավարման հարցերից, որոնք ներկայացվել են Լիեպայա համալսարանի` նախագծի համակարգողի կողմից: Տեղեկատվության տարածման հարցերի շրջանակներում DSTU- ն գործընկերներին ներկայացրեց նախագծի վեբ կայքի մշակման գործընթացը. վեբ կայքի կառուցվածքը, բովանդակության տվյալների հավաքման կարգավիճակը, ձևավորումը և այլն: Ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն, կայքի հետագա ձևավորման համար համալսարանները պետք է ներկայացնեն իրենց գործընկեր-ձեռնարկությունների նկարագիրը, որոնք նախատեսված են WBL շրջանակի փորձարկման համար․ անհրաժեշտ է նյութեր տրամադրել կայքում նորություններ տեղադրելու համար: Անցած ժամանակահատվածում Գործընկերները սահմանել են իրենց համալսարաններում առկա WBL բաղադրիչների շարք, որոնք հնարավորություն կտան իրականացնել WBL շրջանակի ներդրում: Հանդիպման ընթացքում Գործընկերները պայմանավորվել են ավարտել WBL հնարավորությունների վերլուծությունը իրենց համալսարաններում և արդյունքները քննարկել օգոստոսին կայանալիք նախագծի հաջորդ հանդիպման ժամանակ: Վերանայվել է նաև աշխատանքային պլանի ժամանակացույցը` նախագծի հաջորդ գործողություններն առաջին պլան մղելու համար: Այսպիսով․ առաջիկա ժամանակահատվածում Գործընկերները կենտրոնանալու են WBL ուսումնական ծրագրի և պորտֆելների, WBL լաբորատորիաների և շահագրգիռ կողմերի փոխգործակցության պլանի մշակման և իրականացման վրա: Կարևորվել են նաև Որակի պլանի հաստատման և որակի գնահատման արդյունքների ներդրման հարցերը:Նկարներ նկարներ


{:}