{:en}

On April 30th a three-day online training seminar was completed. The training was dedicated to the study of the methodological framework for the implementation of the work based learning (WBL) in the HE systems of Armenia and Russia and was organized by the Private University of Education, Diocese of Linz (Austria).

The morning session on the first day of the training was opened by Professor Ernst Nausner, who was the moderator and keynote speaker during other sessions as well.

Other lecturers from the Private University of Education, Diocese of Linz: Dr. Alfred Weinberger, Dr. Danièle Hollick and Dr. Emmerich Boxhofer also made presentations.

During the training, the following topics were covered:

• development of WBL curricula for universities

• basic elements of WBL programs

• integrated (complex) approach

• quality assurance tools

• benefits and barriers in implementation of the integrated approach

• developing flexible, innovative and practical methodology for work-based learning

• interaction with stakeholders

• WBL resources (financial, human and structural)

• basic principles of partnership and interaction

The Private University of Education, Diocese of Linz developed questions that helped guide the discussion during group work.

On the final day of the training consortium partners reported on the specifics of the implementation of the project results on-site in the universities of Armenia and Russia.

Source: DSTU, TvSU

{:}{:ru}

Ապրիլի 30-ին ավարտվեց եռօրյա առցանց սեմինար-վերապատրաստումը: Այն նվիրված էր Հայաստանի և Ռուսաստանի բարձրագույն ուսումնական համակարգերում Աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության (WBL) իրականացման մեթոդական շրջանակի ուսումնասիրությանը և կազմակերպվել էր Լինցի թեմի կրթության մասնավոր համալսարանի (Ավստրիա) կողմից:  

Սեմինարի առաջին օրվա առավոտյան նստաշրջանի բացումն իրականացրեց պրոֆեսոր Էռնստ Նաուսները, որը նաև սեմինարի այլ նստաշրջանների վարողն ու հիմնական զեկուցողն էր:

Լինցի թեմի կրթության մասնավոր համալսարանի այլ դասախոսներ՝ դոկտոր Ալֆրեդ Ուայնբերգերը, դոկտոր Դանիելա Հոլլիքը և դոկտոր Էմերիխ Բոքսհոֆերը, ևս հանդես եկան ելույթներով։  

Վերապատրաստման ընթացքում լուսաբանվեցին հետևյալ թեմաները՝

 • Համալսարաններում WBL ուսումնական պլանների մշակում,
 • WBL ծրագրերի հիմնական բաղադիչները,
 • Ինտեգրված (բարդ) մոտեցում,
 • Որակի ապահովման գործիքներ,
 • Ինտեգրված մոտեցման իրագործման օգուտներն ու խոչընդոտները,
 • Աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության ճկուն, նորարարական և գործնական մեթոդաբանության մշակում,
 • Համագործակցություն շահագրգիռ կողմերի հետ,
 • WBL ռեսուրսներ (ֆինանսական, մարդկային և կառուցվածքային),
 • Գործընկերության և համագործակցության հիմնական սկզբունքները։

Լինցի թեմի կրթության մասնավոր համալսարանի կողմից մշակված հարցերը նպաստեցին խմբային աշխատանքի ընթացքում քննարկումների առաջնորդմանը:

Վերապատրաստման վերջին օրը կոնսորցիումի գործընկերները հանդես եկան Հայաստանի և Ռուսաստանի համալսարաններում ծրագրի արդյունքների իրականացման առանձնահատկությունների մասին զեկույցներով:

Աղբյուր: DSTU, TvSU

{:}{:am}

Ապրիլի 30-ին ավարտվեց եռօրյա առցանց սեմինար-վերապատրաստումը: Այն նվիրված էր Հայաստանի և Ռուսաստանի բարձրագույն ուսումնական համակարգերում Աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության (WBL) իրականացման մեթոդական շրջանակի ուսումնասիրությանը և կազմակերպվել էր Լինցի թեմի կրթության մասնավոր համալսարանի (Ավստրիա) կողմից:  

Սեմինարի առաջին օրվա առավոտյան նստաշրջանի բացումն իրականացրեց պրոֆեսոր Էռնստ Նաուսները, որը նաև սեմինարի այլ նստաշրջանների վարողն ու հիմնական զեկուցողն էր:

Լինցի թեմի կրթության մասնավոր համալսարանի այլ դասախոսներ՝ դոկտոր Ալֆրեդ Ուայնբերգերը, դոկտոր Դանիելա Հոլլիքը և դոկտոր Էմերիխ Բոքսհոֆերը, ևս հանդես եկան ելույթներով։  

Վերապատրաստման ընթացքում լուսաբանվեցին հետևյալ թեմաները՝

 • Համալսարաններում WBL ուսումնական պլանների մշակում,
 • WBL ծրագրերի հիմնական բաղադիչները,
 • Ինտեգրված (բարդ) մոտեցում,
 • Որակի ապահովման գործիքներ,
 • Ինտեգրված մոտեցման իրագործման օգուտներն ու խոչընդոտները,
 • Աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության ճկուն, նորարարական և գործնական մեթոդաբանության մշակում,
 • Համագործակցություն շահագրգիռ կողմերի հետ,
 • WBL ռեսուրսներ (ֆինանսական, մարդկային և կառուցվածքային),
 • Գործընկերության և համագործակցության հիմնական սկզբունքները։

Լինցի թեմի կրթության մասնավոր համալսարանի կողմից մշակված հարցերը նպաստեցին խմբային աշխատանքի ընթացքում քննարկումների առաջնորդմանը:

Վերապատրաստման վերջին օրը կոնսորցիումի գործընկերները հանդես եկան Հայաստանի և Ռուսաստանի համալսարաններում ծրագրի արդյունքների իրականացման առանձնահատկությունների մասին զեկույցներով:

Աղբյուր: DSTU, TvSU

{:}