Ծրագրի կատեգորիա. Բարձրագույն կրթության որտի զարգացում և հանրահռչակում․ համալսարանների և ձեռնարկությունների միջև համագործակցություն, աջակցություն ուսանողական պրակտիկաներին, ձեռնարկատիրությանը, շրջանավարտների աշխատանքային զբաղվածությանը և այլն:


Ծրագրի նպատակը.


  • Նպաստել Հայաստանի և Ռուսաստանի ազգային բարձրագույն կրթական համակարգերում աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության մոտեցման (WBL) ներդրմանը` աշխատաշուկայի պահանջներին շրջանավարտների կարողությունների համապատասխանեցման նպատակով` «համալսարան-ձեռնարկություն» ցանցային համագործակցության համատեքստում և 2020 թվականից հետո բարձրագույն կրթության Եվրոպական տարածքի (EHEA) զարգացման միտումներին համահունչ, որոնք հաստատվել են Երևանի և Փարիզի կոմյունիկեներում:

Ծրագրի խնդիրները.


• Մշակել WBL մեթոդաբանություն` Հայաստանի և Ռուսաստանի ազգային բարձրագույն կրթության համակարգերում աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության մոտեցման իրականացման համար` հիմնվելով եվրոպական լավագույն փորձի վրա:
• Ապահովել բարձրագույն կրթության ներուժի և հնարավորությունների աճը՝ WBL մեթոդաբանությունը կիրառող առարկաների մշակման և ներդրման միջոցով:
• Մշակել և ներդնել առցանց WBL հարթակ:
• Փորձարկել WBL մեթոդաբանությունը Հայաստանի և Ռուսաստանի համալսարաններում:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
YouTube