Գավառի պետական համալսարանը բարձրագույն ուսումնական հաստատություն է, որն ապահովում է բարձրագույն կրթություն ոչ միայն մարզի, այլև այլ տարածաշրջանների բնակչության համար: Բուհում կատարվում են գիտական հետազոտություններ տարբեր ոլորտներում, որոնք անցկացվում են գիտությունների թեկնածուների և դոկտորների կողմից: Բուհը հիմնադրվել է 1993 թվականին: Գավառի պետական համալսարանն ապահովում է եռաստիճան բարձրագույն կրթություն `բակալավրիատում, մագիստրատուրայում և ասպիրանտուրայում: Համալսարանն առաջարկում է բարձրագույն կրթության ծրագրեր ինչպես առկա, այնպես էլ հեռակա ուսուցմամբ: Ուսուցումը կազմակերպվում է ECTS կրեդիտային համակարգի սկզբունքներին համապատասխան:
Համալսարանում գործում են հետևյալ ֆակուլտետները ՝ բանասիրական, բնագիտական, հումանիտար մասնագիտությունների, տնտեսագիտական և հեռակա ուսուցման: Համալսարանի կառավարումն իրականացնում են համալսարանի խորհուրդը, հոգաբարձուների խորհուրդը, ռեկտորատը և ֆակուլտետներիի խորհուրդները:
Համալսարանն ունի տնտեսագետների, բնագետների ակումբներ, արվեստի ստուդիա, կարիերայի կենտրոն, իրավաբանական կլինիկա և զբոսաշրջության կենտրոն: Համալսարանում ակտիվորեն գործում են ուսանողական ինքնակառավարման մարմիններ, ինչպիսիք են ուսանողական խորհուրդը և ուսանողական գիտական ընկերությունը:
Համալսարանը մեծ ուշադրություն է դարձնում արտաքին շահակիցների հետ իր շարունակական համագործակցությանը՝ ապահովելով աշխատաշուկայի համար մրցունակ շրջանավարտներ: Համալսարանն իր երեք մասնաշենքերում ապահովում է հարմարավետ և նորագույն տեխնիկայով հագեցած լսարաններ, համակարգչային լաբորատորիաներ: Համալսարանում շարունակաբար միջոցառումներ ե իրականացվում ուսումնական գործընթացը կադրային, նյութատեխնիկական, տեղեկատվական և այլ անհրաժեշտ ռեսուրսներով ապահովելու, արդյունավետ կրթական միջավայր ձևավորելու և բուհի ռազմավարական խնդիրները լուծելու համար: Միևնույն ժամանակ, Գավառի պետական համալսարանը սերտ կապեր ունի հանրապետության և նրա սահմաններից դուրս գտնվող բազմամյա համալսարանների հետ: Համալսարանը համագործակցում է ՀՀ գիտակրթական հաստատությունների, Գեղարքունիքի մարզային կառավարման մարմինների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, երիտասարդական, կրթական, գիտական և մշակութային կազմակերպությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ: Համալսարանն իր ուսանողների և անձնակազմի անդամների համար իրականացնում է սոցիալական աջակցության տարբեր ծրագրեր:
Բուհը դինամիկ զարգացող բարձրագույն ուսումնական հաստատություն է, որը պատրաստում է ժամանակի պահանջները բավարարող, բարձրորակ, փորձառու և գրագետ մասնագետներ:
Համալսարանը մասնակցում է տարբեր միջազգային գիտաժողովների, ինչպես նաև հյուրընկալում և անցկացնում է միջազգային և ազգային գիտաժողովներ։


Կոնտակտային տվյալներ


Ռուզաննա Հակոբյան

Ռեկտոր
Էլփոստ՝ rector@gsu.am , ruzanna.hakobyan@mail.ru

Նելլի Կուտուզյան

Ուսումնագիտական գծով պրոռեկտորԷլփոստ՝ n.kutuzyan@gsu.am , nkutuzyan@gmail.com

Գայանե Միրիբյան

Օտար լեզուների և գրականության ամբիոնի վարիչԷլփոստ՝ g.miribyan@gsu.am , gayane.miribyan@mail.ru

Լիլիթ Թոռչյան

Արտաքին կապերի և լրատվության բաժնի վարիչ

Էլփոստ՝ IRO@gsu.am , lilit.torchyan.87@mail.ru , l.torchyan@gmail.com

Հասմիկ Մարգարյան

Հաշվապահ

Էլփոստ՝ h.margaryan@gsu.am

Շուշան Բաղդոյան

Որակի ապահովման բաժնի մասնագետ

Էլփոստ՝  baghshushan@gmail.com , sh.bahdoyan@gmail.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
YouTube